Dyrekcja Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radomiu

 


Dyrektor Szkoły
mgr inż. Katarzyna Kołodziejska

 

         wicedyrektor
WICEDYREKTOR
mgr Elżbieta Wójtowicz


 

 

 

 Wszyscy nauczyciele są zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placowek artystycznych (Dz.U. z 2022r. poz. 954).

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 

 

Szkoła laureatem konkursu  Orły Edukacji 2019

orly