Wszyscy nauczyciele są zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placowek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2014r. poz. 784).

 Dyrekcja szkoły

 


Dyrektor Szkoły
mgr Katarzyna Kołodziejska
         wicedyrektor
WICEDYREKTOR
mgr Elżbieta Wójtowicz


 

Kadra pedagogiczna rok szkolny 2019/2020

Bogucka Magdalena – kształcenie słuchu, audycje muzyczne, wokal

Czarnecka – Cieślak Maria – chór

Giorgianni Fryderyk - skrzypce

Jóźwik Kamil – zajęcia nauki gry na instrumencie

Łukaszek Joanna – flet poprzeczny

Maliszewska Elżbieta - gitara

Minasz - Płatos Sylwia – rytmika

Siwy Franciszek - fortepian

Ważyński Roman – saksofon, klarnet

Zarzyka Piotr – akordeon

Ziółek Emilia – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową sprawuje:

 LOGO MEN

Szkoła laureatem konkursu  Orły Edukacji 2019

orly