Tradycyjnie już w maju odbył się Koncert „W biało czerwonych barwach”. Podczas koncertu Ryszard Sadza zagrał na fortepianie Polonez B-dur Fryderyka Chopina. Amelia Kiraga zagrała na fortepianie Arię z opery Oberon Karol Maria Webera oraz Inwencję C-dur Jan Sebastian Bacha. Amelia Długa zagrała na klarnecie Menuet Franciszek Lessel oraz Po drodze do szkoły Mirosława Niziurskiego. Gabriela Sońta zagrała na fortepianie Ćwiczenie 81 „Z opery Czarodziejski flet” W.A.Mozart. Miłosz Mazur zagrał na saksofonie Drugi Nokturn Fryderyka Chopina oraz zagrał na fortepianie Wlazł kotek na płotek Wiktora Każyńskiego, Gabriela Sońta zagrała na flecie poprzecznym Siciliana J.Handla, Amelia Długa zagrała na fortepianie Menuet 101 W.A. Mozart. Zespół instrumentalny zagrał Gdy wszyscy święci idą do nieba, Ob – la – Di Ob – la – Da, Walc Szostakowicza.

  

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 

 

Szkoła laureatem konkursu  Orły Edukacji 2019

orly